Cosmic Mirror 3

Om PCM 3

Pcm3 er modsat de tidligere Pcm2 og Pcm1 et online program. Dette betyder bl.a., at Pcm3 ikke længere først kræver installation af Argus. Astrologisk er Pcm3 mere kompleks end de forrige versioner, der anvendte en typologi baseret på de fire elementer. I Pcm3 anvendes i overensstemmelse med moderne psykologi og management-teorier 6 typer. Der skelnes mellem en privat-typologi og en erhvervs-typologi. De 6 typer i erhverv er: Producent/initiativtager, Administrator/logiker, Entreprenør/nytænker, Integrator/humanist, Filosof/strateg og Visionær/idealist. De 6 funktioner (eller typer) måles alle i styrke og kombineres. Dette betyder, at Pcm3 kan beskrive mere end 56 varianter af personligheder. På samme måde anvendes 6 kærlighedsformer, når parforhold beskrives.

Pcm3 bruger endvidere en sociologisk teori om behovet for anerkendelse, beskriver selvtillid, selvfølelse og selvagtelse, evnen til at tilpasse sig og meget andet. Til sidst er der et lille afsnit om tidsperioder og deres indflydelse på den personlige typologi.

Køb den fulde version af PCM3

PRIS 900,- Kr. inkl. moms.

Eventuel rabatkode:
(Tryk "ok" for at reducere prisen)Køb et års adgang til PCM3

PRIS 450,- Kr. inkl. moms.


Køb engangsbenyttelse af PCM3

PRIS 25,- Kr. inkl. moms.

Om betalingen for Pcm3 pro

Når du har betalt, registres du som betalt og kan nu anvende Pcm3. Bemærk, at registreringen først sker, når vi har modtaget din betaling, hvorefter dit password sendes til din e-mail. Skulle du evt. miste dit password, gemmer vi dette, så du kan logge dig ind i årene fremover. Pcm3 fungerer derfor som mange andre online købeprogrammer.

Pcm3 findes også i en mindre, men gratis version, som man finder her: www.divinersclub.com


COSMIC MIRROR - Lars Steen Larsen - teknik: Electric Ephemeris - Kontakt: