Om PCM 3

Pcm3 er modsat de tidligere Pcm2 og Pcm1 et online program. Dette betyder bl.a., at Pcm3 ikke længere først kræver installation af Argus. Astrologisk er Pcm3 mere kompleks end de forrige versioner, der anvendte en typologi baseret på de fire elementer. I Pcm3 anvendes i overensstemmelse med moderne psykologi og management-teorier 6 typer.

Der skelnes mellem en privat-typologi og en erhvervs-typologi. De 6 typer i erhverv er:

  • Den Spirituelle
  • Den Rationelle
  • Humanisten
  • Nytænkeren
  • Initiativtageren
  • Formidleren/Filosoffen
De 6 funktioner (eller typer) måles alle i styrke og kombineres. Dette betyder, at Pcm3 kan beskrive mere end 56 varianter af personligheder. På samme måde anvendes 6 kærlighedsformer, når parforhold beskrives.

Pcm3 bruger endvidere en sociologisk teori om behovet for anerkendelse, beskriver selvtillid, selvfølelse og selvagtelse, evnen til at tilpasse sig og meget andet. Til sidst er der et lille afsnit om tidsperioder og deres indflydelse på den personlige typologi.

EKSEMPELTYDNINGER: Klik her for at se tydningseksempler.

LYDOPTAGELSER: Klik her for at åbne og lukke afspilleren med de 6 typer.

LOGIN til PCM3

PCM 3 Udgave

Pris incl moms

PayPal

Ubegrænset adgang

900 kr

Indtast eventuel rabatkode

1 års adgang

450 kr

Engangsbenyttelse

25 kr

Om betalingen for Pcm3 pro

Når du har betalt, registres du som betalt og kan nu anvende Pcm3. Bemærk, at registreringen først sker, når vi har modtaget din betaling, hvorefter dit password sendes til din e-mail. Skulle du evt. miste dit password, gemmer vi dette, så du kan logge dig ind i årene fremover. Pcm3 fungerer derfor som mange andre online købeprogrammer.

Pcm3 findes også i en mindre, men gratis version, som man finder her: www.divinersclub.com


COSMIC MIRROR - Lars Steen Larsen - teknik: Electric Ephemeris - Kontakt: